Çəkilən xərclərin ödənilməsinin şərtləri

- 100% qapının qarşısında beynəlxalq təhlükəsizliyinizi təmin edirik
- İzləmə nömrələrini istifadə edərək, bütün beynəlxalq parselləri izləyirik
- Gömrükdə müsadirə edildiyi təqdirdə, geri qaytarma işinin açılması üçün əmr göndərildiyi andan etibarən 3 həftə ərzində pulsuz qaytarmağı təmin edirik (ayda 2 qələm)
- Dükan malların izahat verməkdən imtina etmək hüququnu özündə saxlayır